Saturday, October 9, 2010

Penjajahan Belanda Di Indonesia

Pada kali ini saya ingin kongsikan sedikit sejarah tentang bagaimana penjajahan Belanda di Indonesia, khususnya mengenai bagaimana cara Belanda sedikit demi sedikit mengeluarkan Islam daripada rakyat Indonesia . Apa yang dilakukan oleh Belanda begitu tepat pada sasaran di dalam menjatuhkan Islam iaitu dengan membuat satu pertembungan antara undang-undang adat dan undang-undang Islam.

Ketika berlakunya penjajahan Belanda di negara Indonesia, Belanda mahukan supaya undang-undang politik dan Islam di Indonesia menjadi lemah. Perubahan politik ini jelas terlihat pada Keputusan Raja 4/2/1859 No.78 yang membenarkan Gabenor Jenaral Hindia Belanda yang mencampuri masalah agama dan mengawasi setiap gerak –geri para ulama apabila dipandang perlu, demi kepentingan, ketertiban dan keamanan.

Pada tahun 1889 Belanda mendatangkan serta mengangkat seorang ahli Islam yang bernama Christian Snouk Hurgronje ( 1857 -1936 ) sebagai penasihat pemerintahan penjajahan belanda. Hurgronje mula mengkritik pandangan Van dan Berg sebelumnya . Selama tujuh belas tahun berada di Indonesia (1889-1906 ), Hurgronje melakukan penyelidikan terhadap masyarakat Aceh dan beberapa daerah lainya di Indonesia seperti Batavea dan Banten. Dialah yang pertama merintis hukum adat di Indonesia yang kemudian ditemukan secara ilmiah oleh penerusnya Van Vollenhoven yang merupakan sarjana Belanda yang pertama kali yang mempertentangkan antara hukum ( undang-undang ) adat dan hukum Islam.

Snouck Hurgronje membalikkan tiori Van dan Berg dan membangunkan teori receptive. Menurutnya , undang –undang yang berlaku bagi rakyat peribumi pada dasarnya adalah undang-undang adat dan undang-undang Islam baru berlaku dalam masyarakat kalau norma-norma sudah diakui dan diterima oleh masyarakat tersebut. Kerananya, itu undang-undang Islam sudah terserap dan menjadi bagian dari hukum adat .

Snouck Hurgronje beranggapan bahawa kaum muslim di Indonisia lebih menghargai mistik daripada hukum Islam dan lebih menghargai pemikirran agama yang spekulatif daripada perlaksanaan kewajiban agama itu sendiri. Islam masih bercampur baur dengan sisa peniggalan hindu dan ini diakomudasi dengan sumber masuknya Islam dari India. Oleh kerana itu mistik mempunyai pengaruh di semua kalangan penduduk. Berdasarkan inilah dia beranggapan bahawa Islam belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat .

Dalam nasihatnya kepada pemerintah Hindia Belanda, dia menyatakan bahawa adat terutamanya di Minangkabau harus diperintahkan dan dibela dari propaganda kelompok agama yang ingin mengubahnya . Untuk itu , adat harus dibiarkan berkembang , tetapi tetap di bawah pengawasan pemerintah . Sifat kedaerahan dan kepelbagain adat juga harus dipupuk agar penduduk Hindia Belanda tidak mempunyai kesatuan Undang 2.

Dalam sebuah nasihatnya seperti yang dicatat oleh suminto, ia merumuskan strategi yang di pakai dalam memperlakukan tanah jajahan belanda ( Hindia Belanda ) antaranya :

Pertama : Dalam bidang agama (ibadat ), pemerintahan Hindia Belanda memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan ajaran-ajaran agama mereka selama mana tidak menggangu kekuasaan Belanda.

Kedua : Dalam bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah memanfaatkan berbagai adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati Belanda, bahkan membantu rakyat menempuh jalan tersebut.

Ketiga : Dalam bidang politik, pemerintah harus mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme politik pan-Islam.

Pandangan inilah yang menjadi dasar politik Belanda terhadap Islam di Indonesia. Snouck Hurgronje berupaya mempersempit ruang gerak Islam hanya sebagai ritual belaka dan mencegah munculnya politik Islam sebagai kekuatan untuk menentang kekuasaan Belanda . Di sisi lain, Hurgronje memberikan keluasan kepada adat kebiasaan yang ada di Indonesia dan mengetuknya dengan hukum Islam.

Pemerintahan Hindia Belanda berusaha meminggirkan peranan undang-undang Islam dari kehidupan masyarakat dan mendukung adat setiap kali terjadi pertentangan tersebut. Dengan demikian tanah Hindia Belanda kelak akan mengikuti pola asosiasi kebudayaan Belanda.

Pandangan ini dilanjutkan oleh muridnya bernama Van Vollenhoven bahkan Van Vollenhoven termasuk orang yang paling gigih mempertahankan hukum adat yang telah ditemuinya. Ketika pemerintahan Hindia Belanda ingin menerapkan hukum sipil barat, Van Vollenhoven dengan tegasnya menentangnya. Menurutnya , hukum adat yang berlaku dalam masyarakat sudah berakar pada kesedaran hukum mereka sejak dahulu. Dan ini berhasil membuat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang damai dan tertib.

Korbankan Adat Untuk Islam

Setelah kita mengetahui bahawa bagaimana Belanda dengan mudahnya mengikis arus gerakan Islam di Indonesia di saat penjajahanya dengan memperjuangkan adat dan kebangsaan. Marilah kita mengambil sedikit pengiktibaran supaya keadaan seperti ini tidak lagi terkena kepada kita umat yang dikatakan umat yang terbaik didalam Al-Quran .

Jelaslah kepada kita bahawa fenomena mengikut nenek moyang atau istilah mudah “ adat “ dan pada istilah agama ialah taqlid’ adalah suatu perkara yang unik dalam kehidupan manusia. Ia adalah suatu perkara yang diikuti dan dipatuhi seakan –akan agama. Dalam masyarakat melayu dahulu kalau tidak patuh kepada adat umpama kita telah menghina datuk nenek moyang kita dan tidak ada berkat dalam kehidupan kita.

Sejak dahulu, kini dan mungkin selamanya bertolak dari sinilah ia menjadi suatu perbalahan di kalangan umat Islam sekiranya ada satu golongan ingin memerdekakan diri daripada adat apabila ia bercanggah dengan Islam. Ada yang mengatakan kalau kita membuang adat daripada orang melayu seakan- akan kita membung kulit dan darah terkeluar kerana marah terhadap perbuatan kita .

Namun begitu saya tidaklah mengatakan bahawa semua adat itu bercanggah dengan Islam dan tidak juga semua ajaran Islam itu bercanggah dengan adat, hanya sebahagian yang kecil sahaja yang bercanggah dengan ajaran Islam yang diharamkan oleh Allah swt. Oleh itu pengharaman ini perlu diikuti oleh insan apabila dia mengaku beriman kepada Allah swt tanpa bertanya kenapakah aku harus tinggalkan perkara ini dan perkara ini. Ini kerana setiap pengharaman daripada Allah swt adalah baik bagi kita.

Saya tidaklah secara total sehingga menolak kesemua budaya,bangsa, adat dll kerana ia adalah suatu kejadian Allah swt yang amat unik yang menjadi tanda keagungan Allah swt kepada manusia di dunia yang kita perlu mencoraknya dengan kehidupan berugama Islam. Bagi saya alangkah baiknya kalau kita tidak terlalu sibuk menjaga adat sehingga sanggup menukarkannya dengan Islam. Ini kerana adat, budaya dan bagsa tidak akan hilang, apa yang kita perlu bimbang ialah perkara yang akan hilang daripada kita iaitu Islam yang boleh ada dan boleh tiada jika kita tidak menjaganya. Sekiranya kita kehilangan Islam maka kehidupan kita tentu sekali mendapat kehinaan di dunia dan amat teruk lagi di hari akhirat.

Ketika hayat baginda Rasulullah saw juga kaumnya tidak sunyi daripada taasub adat nenek moyang sehingga menolak dakwah Nabi saw. Allah swt secara jelas di dalam Al-Quran mengatakan ketaasuban orang musrikin Mekkah yang mengikut datuk neneknya dan mengenepikan petunjuk Nabi Saw. Apabila diseru’ orang musyrikin Menyebut:

Sesungguhnya kami telah mendapati datuk nenek kami menurut satu jalan ugama, dan sesungguhnya kami beroleh petunjuk menurut jejak mereka sahaja".( al- zukhruf : 22 )

Didalam ayat yang lain, apabila dikatakan kepada mereka:

"Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidakmengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?" (Al Baqarah : 170)

Begitulah apa yang diceritakan oleh Allah swt mengenai perjuangan Nabi Saw ketika berdakwah kepada umatnya dan begitu jugalah yang akan dihadapi oleh aktivis dakwah sekarang. Bahkan sekarang ditambahi pula dengan adat-adat yang baru yang telah mendominasi pemikiran dengan budaya-budaya baru dari barat, seperti modernisasi, nasionalisme, sekularisme, pluralisme, libralisme, demokrasi dll yang dianggap peninggalan nenek moyang yang sangat berharga .

Oleh demikian waspadalah kita dengan semua gelombang tersebut dengan mengikuti jalan yang benar yang terang benderang iaitu Islam. Orang2 yang melalui jalan tersebut adalah Nabi-nabi, Para Sahabat, dan orang-orang yang benar yang mendapat petunjuk daripada Allah swt . Akhirnya kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita taufik dan menjauhkan diri kita daripada ajaran-ajaran yang menyelewing yang merupakan sebab kehinaan di dunia maupun di akhirat.

Wasallam…

Oleh : Ahmad Syahin

No comments:

Post a Comment