Saturday, November 2, 2013

KUFUR DAN SYIRIK MEMINTA PERTOLONGAN KEPADA JINDi dalam tafsir Imam Qurtubi ( Jamiul Li Ahkami Quran ) ketika menafsirkan firman Allah Surah Al-Jin Ayat : 6, yang bermaksud:

" Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan." 

Imam Qurtubi ada menyatakan :

ولا خفاء أن الاستعاذة بالجنّ دون الاستعاذة بالله كفر وشرك


" Tidak diragukan lagi bahawa meminta perlindungan kepada jin, dan tidak meminta perlindungan kepada Allah ialah kufur dan syirik ". klik tafsir


Oleh : admin

No comments:

Post a Comment