Tuesday, January 26, 2010

Wasiat Imam Hasan Al BannaImam Hasan Al-Banna, pengasas gerakan dakwah Ikhwan Al-Muslimin yang terkenal seluruh dunia. Belia banyak meninggalkan catatan penting pada sejarah perjuangan Islam modern. Kehadiran Imam Hasan bertepatan setelah hancurnya pemerintahan khalifah Islam yang terakhir. Setelah beliau pergi ummat Islam kehilangan seorang lagi figur dakwah dan pejuang Islam modern.

Beliau adalah muallim, murabbi, pencetus semangat, pentajdid dan pengasas kepada gerakan islam yang terpenting di seluruh dunia. Sejarah hidupnya menjadi pengajaran buat ummat dan harus dijadikan teladan buat pejuang-pejuang Islam.

Banyak warisan dari Imam Hasan yang sangat menggelorakan semangat dakwah Islam. Berikut ini 10 wasiat yang penting dan menjadi hafalan pengikutnya :-

  1. Bangunlah segera untuk melakukan solat apabila mendengar azan walaubagaimanapun keadaannya.
  2. Baca, Telaah dan dengarkan Al-Quran atau zikirlah kepada Allah dan janganlah engkau menghambur-hamburkan waktumu dalam masalah yang tidak ada manfaatnya.
  3. Bersungguh-sungguhlah untuk boleh berbicara dalam bahasa Arab dengan fasih.
  4. Jangan memperbanyakkan perdebatan dalam berbagai bidang pembicaraan sebab hal ini semata-mata tidak akan mendatangkan kebaikan.
  5. Jangan banyak ketawa sebab hati yang selalu berkomunikasi dengan Allah (zikir) adalah tenang dan tentram.
  6. Jangan bergurau kerana ummat yang berjihad tidak berbuat kecuali dengan bersungguh-sungguh terus-menerus.
  7. Jangan mengeraskan suara di atas suara yang diperlukan pendengar, karena hal ini akan mengganggu dan menyakiti.
  8. Jauhilah dari membicarakan keburukan orang lain atau melukainya dalam bentuk apapun dan jangan berbicara kecuali yang baik.
  9. Berta’aruflah dengan saudaramu yang kamu temui walaupun dia tidak meminta, sebab prinsip dakwah kita adalah cinta dan ta’awun (kerja sama).


No comments:

Post a Comment