Saturday, February 26, 2011

Tingkat Perbahasan Ilmu Siyasah

Sedikit coretan mengenai tokoh dan perkembangan ilmu siasah syariyyah di dalam sejarah, khususnya mereka yang mengenengahkan teori politik sunni. Kemudian saya ingin memperkenalkan tokoh-tokoh yang tidak sealiran dengan mereka yang menyebarkan ideologi yang bertentangan seperti sekularisma dan lain-lain.

Dalam membincangkan tentang ilmu, perkara yang paling asas ialah perlu mengenali tokoh yang banyak menyumbagkan karya di dalam ilmu tersebut, serta mengenali siapakah yang memulakan perbahasan mengenainya. Ini kerana tidak sah bagi mereka yang membahaskan mengenai sesuatu ilmu, apabila ditanya tentang tokoh yang mengasaskanya ia tidak tahu.

Mengenali tokoh ini juga penting untuk menambahkan lagi ingatan kita dan memudahkan kita untuk menukilkan kata-kata mereka. Mengenali mereka juga akan dapat sedikit sebanyak motivasi dan maklumat penting bagi mudahkan penerimaan fakta yang lain. Sedikit perkembangan ilmu siyasah:

Penulisan Awal

Ibnu Abi Rabi’

Al-Mawardi

Al-Farabi

Zaman Pertengahan

Ibnu Taimiyyah

Ibnu Khaldun

Al-Ghazali

Shah waliyullah Al-dehlawi

Zaman Modern

Al-Maududi

Hassan Al-Banna

Rasyid Ridha

Al-Qaradhawi

Mereka inilah yang banyak memberi sumbangan terhadap ilmu siyasah dan banyak menulis teori –teori dalam memahami ilmu ini. Pun begitu ramai lagi tokoh-tokoh lain yang tidak saya senaraikan dalam coretan kali ini untuk memudahkan kita memahami ringkasan dan tingkat-tingkat perbahasan ilmu ini. Wallahu a’lam..

Oleh ; Ahmad Syahin

No comments:

Post a Comment