Saturday, December 4, 2010

Politik Dan Sejarah
Kenapakah kita perlu mempelajari sejarah? Satu persolan yang akan saya huraikan dalam coretan kali ini bagi mengingatkan saya dan pembaca bahawa sejarah adalah satu perkara yang amat penting terutama bagi umat Islam pada masa sekarang. Kecetekan ilmu mengenai sejarah menyebabkan kita terjerumus kepada kegagalan, susah mengambil keputusan dan hilang pedoman dan cerminan di dalam kehidupan. Teringat pesan pensyarah saya Dr Muhammad Iqbal ketika mengajar Fiqh Siyasah menyebut bahawa sejarah adalah cerminan bagi kita untuk menjadikan kita tidak mengulangi kesalan yang sama.


Sejarah sangat penting dalam politik , ini kerana penyumbangan bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk dijadikan olahan dan panduan masa hadapan. Jika kita melihat perbezaan pandangan antara ahli sejarah dan sarjana ilmu politik, kita akan dapati ahli sejarah selalu meneropong masa lampau dan inilah yang menjadi tujuanya. Sedangkan sarjana ilmu politik biasa lebih melihat ke hadapan (future oriented). Oleh itu bahan mentah yang disajikan oleh ahli sejarah bagi sarjana ilmu politik ia hanya untuk menemukan pola-pola ulangan (recurrent patterns) yang dapat membantu menentukan satu landasan yang betul di dalam membuat keputusan.


Sarjana ilmu politik tidak puas dengan hanya mencatat sejarah , tetapi ia akan selalu mencuba untuk menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik (patterns of political behavior) yang memungkinkanya untuk memanfaatkan dalam batasan-batasan tertentu, menyusun suatu pola perkembangan untuk masa hadapan dan memberi gambaran bagaimana sesuatu keadaan yang dapat diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu.


Bagi kita di Malaysia mempelajari sejarah dunia dan sejarah Malaysia khususnya merupakan suatu yang menjadi kemestian. Sejarah yang kita pelajari bertujuan untuk menarik pengajaranya , agar dalam menyusun masa depan kita terlepas dari kesalahan-kesalahan yang sama. Misalnya perlu sekali kita mempelajari revolusi-revolusi yang telah menggoncangkan dunia, iaitu revolusi Turki Utmaniyah, Perancis , Amerika, Rusia dan Cina, supaya revolusi yang telah kita alami sendiri dapat kita lebih memahami dan menarik manfaatnya.

Bersambung …


Oleh : Ahmad Syahin

Medan 3.12.2010

No comments:

Post a Comment