Tuesday, September 11, 2012

MENGURUS NALURI MANUSIA : SIFAT HASAD
Sifat hasad“dengki” juga dikurniakan Allah kepada kita. Sifat ini juga jika diurus dengan betul maka ia boleh membawa kebaikan untuk diri, tetapi jika digunakan dengan cara yang tidak betul ia membawa keburukan untuk diri. Keharaman siat dengki ini boleh kita lihat di dalam sahih muslim,


عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. وكونوا، عباد الله! إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث".

“ Hadis riwayat Anas bin Malik ra, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kamu saling benci-membenci, saling dengki-mendengki dan saling musuh-bermusuhan, tetapi jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal seorang muslim mendiamkan (tidak bertegur sapa) saudaranya lebih dari tiga hari”. (Shahih Muslim No.4641)

Dengki ialah kita tidak suka kelebihan yang ada pada orang lain dan mengharapkan kelebihan yang ada pada dia hilang, kelebihan tersebut kita nak kepada kita walaupun tidak layak. Sifat ini lama-kelamaan jika ada pada diri seseorang akan membawa kepada permusuhan.

Di  dalam hadith lain disebut dengki dibolehkan kepada  beberapa perkara sahaja. Dengki disini disebut sebagai “غبطه “  ia tidak salah tetapi dengan perasaan kelebihan yang ada pada orang lain yang didengki itu tidak hilang. Dari ‘Abdullah bin Mas’ud, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda,

لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالاً، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة
فهو يقضي بها ويعلمها

Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan dan orang yang Allah beri karunikan ilmu (Al Qur’an dan As Sunnah), ia menunaikan dan mengajarkannya.”( muttafaqun alaih).


Hasad disini dibenarkan, kerana disinilah kelebihan sebenar yang sewajarnya untuk dihasad. Adapun perkara-perkara lain ia adalah sedikit sahaja kelebihan dan hanya perkara berkisar perkara dunia. Sifat hasad jika diletakkan pada tempatnya  ia dibolehkan. Begitulah sifat-sifat lain seperti benci, cinta dan sebagainya, bukanya salah tetapi perlulah diletakkan ditempat yang sepatutnya.


Jika sifat-sifat tadi digunakan bukan pada tempatnya, mungkin lama-kelamaan akan menyebabkan kehabisan gas. Sebab itulah Islam menyuruh untuk kita sabar meletakkan naluri pada haknya, jika kita benar-benar menjaga jadilah kita orang yang betul-betul sempurna, apabila kita menggunakan sesutu bukan pada tempatnya, bila sampai pada tempatnya mugkin tidak lagi kuat, seolah-olah sudah kehabisan gas. Wallahu a’lam..

Bersambung…

No comments:

Post a Comment