Saturday, September 8, 2012

MENGURUS NALURI MANUSIA: SIFAT MARAH
Marah adalah naluri dan sifat semulajadi yang ada pada manusia. Sejak kecil lagi sifat ini diberikan, bahkan jika kita perhatikan binatang juga mempunyai sifat ini. Anak-anak yang masih kecil, sekiranya abangnya mengambil barang mainannya dia akan menangis tanda marah, begitulah fitrah yang Allah bekalakan sifat ini kepada manusia.

Dalam mengurus sifat marah ini secara umum boleh dibahagikan kepada tiga iaitu, pertama,ketiadaan sifat marah, kedua,  keterlampaun sifat marah dan ketiga, pertengahan antara marah dan tidak marah.

Ketiadaan langsung sifat ini adalah tercela, ia dikatakan tidak mempunyai sifat cemburu di dalam diri yang merupakan penyebab kemarahan. Hasil ketiadaan sifat ini atau lemahnya sifat ini jadilah seseorang itu ketiadaan harga diri sama sekali untuk menentang sesuatu yang menganggu kehormatan agama, kehormatan diri, kehormatan isteri dan sebagainya, sehingga  jadilah ia orang yang lemah.  

Kerterlampaun sifat marah juga tercela, iaitu apabila sifat ini tidak dapat dikuasai sehingga ia terkeluar dari batasan pertimbangan akal dan agama. Orang seperti jika ia tidak mengawal dirinya dengan agama dan akal, tidak mustahil boleh memukul orang, menghancurkan harta benda, melukai orang, bahkan lebih teruk lagi sampai membunuh. Orang ini juga dikatakan orang yang lemah menguasai diri. Nabi saw bersabda:

عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ليس الشديد بالصرعة
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"


“ Daripada Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bukanlah orang kuat itu orang yang dapat mengalahkan banyak lawanya(penggusti), Sesungguhnya orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah”. (Shahih Muslim No.4723)

Sifat terpuji ialah sifat pertengahan antara sifat marah dan tidak marah. Maksud pertengahan ini ialah orang yang mempunyai sifat marah tetapi  ia dipimpin dengan pertimbangan akal dan perintah agama. Adakalanya sifat marah ini perlu dan ada kalanya sifat penyantun itu juga perlu. Sebaik-baiknya ialah mengendalikan sifat–sifat ini secara pertengahan.

Banyak hikmat agama menyuruh supaya menggunakan marah pada tempatnya dan sabar apabila marah pada bukan tempatnya. Marah apabila digunakan semata-mata untuk mempertahankan agama dan kebenaran seseorang itu akan menjadi kuat. Tetapi apabila marah digunakan kepada perkara yang tidak patut atau perkara-perkara dunia seolah–oleh dia membazir sifat ini.

Sifat ini boleh diumpamakan  seperti gas. Apabila gas marahnya sudah habis, sampai tempat yang perlu ia marah iaitu bab yang berkaitan dengan agama dan sebagainya, ia tidak akan kuat lagi. Marah adalah naluri manusia yang Allah ciptakan, dalam hadith Nabi saw ada melarang marah terutama perkara-perkara kecil dan meminta supaya kita bersabar. Apabila sampai bab agama atau tempat yang sepatutnya, maka seharusnya kita menggunakannya.Sifat ini adalah baik jika digunakan pada tempatnya.Walahua’lam..

Bersambung…No comments:

Post a Comment