Tuesday, August 25, 2015

PERUBATAN ISLAM ISTILAH YANG DISALAH FAHAMITidak dinafikan ramai yang salah faham degan maksud "perubatan islam". Sehingga kita dapat lihat wujud pusat-pusat yang dinamakan dengan perubatan Islam di tanah air. Istilah PerubatanIslam adalah istilah melayu yang baru diperkenalkan mutaakhir ini. Kesalahan yang timbul ialah menganggap perubatan Islam adalah semata-mata jampi, sedangkan perubatan dalam Islam adalah luas.
Istilah perubatan dalam Islam biasanya disebut di dalam turas ialah "Tibbul an-Nabawi" sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Di dalam sahih Bukhari terdapat satu kitab dinamakan dengan " Kitabul al-Tib" dan berbagai nama lagi. Tidak pula kita jumpa Nama "Tibbul al-Islam".
persoalanya apakah skop perubatan islam yang diketengahkan pada hari ini? Jika ia adalah ruqyah atau jampi yang sesuai dengan Islam, maka istilah arab yang sesuai ialah ruqyah syar'iyyah dengan maksud "Jampi yang sesuai dengan syariat". Istilah "perubatan jampi secara islam"dan "perubatan ruqyah" juga boleh digunakan. Namua jampi bukan mencakupi semua perubatan dalam Islam sebagai mana yang difahami oleh sebahagian orang hari ini.
Perubatan yang sesuai dan tidak bercanggah dengan syariat Islam kesemuanya adalah perubatan yang diiktiraf oleh Islam. Makan ubatan di hospital perubatan yang dianjurkan Islam, makan ubat mengikut cara hipnoterapi pun perubatan yang dianjurkan Islam. Pergi ke hospital pun perubatan cara Islam. Jangan pula ada yang menyempitkan sehingga perubatan-perubatan ini dianggap sebagai perubatan orang kafir.

ahmad syahin

No comments:

Post a Comment