Monday, September 14, 2015

HUKUM NAJIS YANG YANG TIDAK NAMPAK TAPI DENGAN SANGKAAN YANG KUAT (ZAAN)


Di dalam mazhab syafie menigkut pendapat yang asah ia masih lagi suci. kata syeikh wahbah zuhaili:

فإن لم يكن الطين متيقن النجاسة، وإنما يغلب على الظن اختلاطه بها كغالب الشوارع، فهو وأمثاله كثياب الخمارين والأطفال والجزارين والكفار الذين يتدينون باستعمال النجاسة، طاهر في الأصح عملاً بالأصل. وإن لم تظن نجاسته فهو طاهر قطعاً، كما أن ماء الميزاب الذي تظن نجاسته طاهر جزماً.

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (1/ 327)

terjemahan: jika tanah itu tidak diyakini kenajisanya tetapi hanya dengan sengkaan kuat sahaja seperti yang terjadi pada kebanyakan jalan raya, maka kedudukan tanah itu dan yang seumpamanya adalah sama seperti pakain tukang pembuat arak, pakain budak-budak kecil, penyembelih, atau penjual daging dan juga pakain orang kafir yang mempercayai bahawa agamanya menuntut mengunakan najis. maka nenurut pendapat yang asah ia adalah suci berdasarkan kepada asal wujudnya. tetapi jika tidak ada dugaan mengenai kenajisanya, maka ia dihukum bersih sama seperti air pacuran atap rumah yang disangka ada najis tetapi ia masih tetap dihukum bersih..

ahmad syahin

No comments:

Post a Comment