Monday, June 11, 2012

HIKMAH DI SEBALIK PENSYARIATAN


Hikmatul Tasyrik (hikmah pensyariatan) atau dalam bahasa moden dikenali dengan “Falsafah Hukum Islam”. Sebagaimana yang kita ketahui kejadian Allah swt ini penuh dengan hikmat. Allah swt tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia tanpa tujuan. Apabila kita masuk bab yang berkaitan dengan syariat Allah, tentu sekali pensyariatan yang Allah lakukan ini tidak sia-sia. Kesemua yang datang daripada syariat ini membawa kepada kebaikan bagi manusia. Firman Allah swt:

“ Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main (Ad Dukhaan: 38)”

Allah swt tidak menjadikan lagit, bumi dan antara keduanya sia-sia, lebih–lebih lagi dia juga tidak menjadikan syariat Islam ini sia-sia. Jika maslahah itu yang dijelaskan di dalam nas Al-Quran dan Hadith, ia diiktiraf dan dipanggil dengan maslahah al-mu’tabarah. Namun jika sebab dan maslahah itu tidak terdapat di dalam Nas ia perlu dikaji untuk mengetahui hikmah disebaliknya. Hikmah yang terkandung dalam syariat Islam juga, seharusnya perlu diambil perhatian oleh ilmuan sehingga ia boleh diterima oleh akal dan membuat hati menjadi tenang. Firman Allah swt yang bermaksud :

“ (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Ali-Imran :191)”

Membincangkan hikmatul tasrik’ ini bukanlah suatu yang baru, ia telah disebut dan dikaji oleh ulama -ulama sejak dahulu lagi. Karya ulama yang  banyak mengungkapkan hikmat tasyrik ialah seperti karya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin, Tahir Ibnu Asyur, Sayyid Sabiq, Syekh Ali Ahmad Jurjawi dan lain-lain. Mereka bukan sahaja terpaku dengan Nas-nas tetapi mencari hikmat disebalik Nas tersebut.

Hikmat pensyariatan ini juga boleh diketahui dengan bantuan berbagai ilmu lain, seperti ilmu psikologi, ilmu sains dan lain-lain. Seharusnya kita dapat memanfaatkan apa yang ditulis oleh pakar-pakar seperti dokter  yang menjelaskan bahayanya  arak, makan daging babi, perbagai penyakit disebabkan zina, homoseksual, lesbian dan sebagainya. Kita juga mesti memanfaatkan ilmu psikologi. Sebagai contoh mengenai pengaruh solat dalam membentuk keperibadian yang kuat.

Dengan bantuan berbagai ilmu, secara tidak langsung kita dapat memahami rahsia dan keindahan Islam yang begitu hebat. Oleh demikian bukan suatu yang mustahil kenapa saintis-saintis Barat yang banyak mengkaji tentang kauniyyat(alam) akan menemui Islam. Ia adalah disebabkan hujjah pensyariatan dalam Islam bersesuaian dengan fitrah dan logik akal manusia.

Bagi para pendakwah, ilmu ini sangat penting, terutama untuk membuktikan dan mengukuhkan lagi tentang kebenaran firman Allah swt. Dengan kemampuan pendakwah menerangkan hikmat ini akan menarik minat pendengar terhadap kebenaran Al-Quran.

Saya kagum dengan kehebatan seorang tokoh tanah air seperti Tuan Guru Nik Abdul Aziz yang di dalam tazkirahnya banyak menyebut hikmatul tasyrik bagi membolehkan orang memahami syariat dengan mendalam. Tok Guru banyak mengambilnya dalam kitab Imam Al-Ghazali. Pentingnya Ilmu ini di Mesir satu ketika dahulu diwajibkan kitab Hikmatul Tasyri’ Wal Falsafah untuk diajarkan di Al-Azhar yang ditulis oleh Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, disebabkan pentingnya mempelajari ilmu ini.

Oleh : Ahmad Syahin  


No comments:

Post a Comment