Saturday, June 2, 2012

SALAF DAN KHALAF KESEMUANYA BETUL
Akidah ialah pegangan, ikatan dan kepercayaan kita kepada Allah swt. Dalam perbincangan akidah ini, tidak dapat tidak ia mesti berasal daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Semua dikalangan ahli sunnah wal jamaah sepakat samada aliran khalaf atau salaf ia mesti bersumberkan kedua dalil ini. Dalil yang dipakai juga mestiah adillah qatiyyah, ini kerana ia melibatkan persoalan keyakinan yang mesti jazam(putus).

Dalam memahami akidah Islam, ulama’ memperkenalkan berbagai metodologi. Antaranya metodologi pembelajaran akidah secara salaf dan metodologi secara khalaf. Metodologi secara salaf ialah mengambil terus daripada Al-Quran dan Sunnah manakala cara khalaf ialah menggunakan Al-Quran, Al-Sunnah dan menambah logik akal.

Akidah yang difahami oleh golongn salaf ialah akidah yang tidak bercampur dengan unsur-unsur falsafah atau mantiq. Cara mereka mengenal Allah swt adalah dengan berpandukan sepenuhnya kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Cara inilah yang terbaik seperti yang ditunjukkkan oleh Nabi saw dan para sahabat. Golongan salaf ini juga dikatakan orang  yang hidup sebelum abad ke 3 atau ke 5 selepas hijrah. Ulama-ulama besar yang mengamalkan  metode akidah seperti ini ialah Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal.

Kemudian apabila Islam berkembang luas ke seluruh dunia, banyak bangsa yang memeluk Islam. Kepercayaan atau pegangan lama turut mempengaruhi sesetengah bangsa yang baru memeluk Islam. Dengan demikian wujudlah cara memahami akidah dengan kaedah yang tidak betul, natijahnya wujudlah sekte–sekte seperti Jabariyyah, Jahmiyyah, Syiah, Qadariah dan lain-lain.  Ada juga yang terlebih menggunakan logik akal dalam memahami akidah seperti muktazilah.

Apabila wujud golongan yang menyelewing ini, ulama’ Islam tidak berdiam diri, mereka berusaha untuk membendung mereka yang tersesat. Mereka seperti imam Ahmad bin Hambal menentang muktazilah yang mengatakan Kalam Allah adalah makhluk. Imam Abu Hassan Al-Asyaari, yang dikenal juga dengan aliran Al-Sya’airah yang banyak menggunakan nas dan logik akal untuk melawan golongn muktazilah. 

Ini kerana dalil akal adalah wasilah dan alat untuk menolak balik hujjah mereka, secara tidak langsung ia adalah salah satu cara untuk radd kelompok muktazilah yang mendewakan akal ini. Imam Abu Hassan Al-Asyaari mengasaskan metodologi memahami sifat Allah dengn memperkenalkan sifat 13, iaitu sifat Nafsiyyah, Salbiyyah dan Maani. Selepas Imam Abu Hassan Al-Asyaari datang pula anak muridnya iaitu Abu Mansur Al-Maturidi yang juga menggunakan Nas Al-Quran dan Sunnah dan menambah dengan logik akal. Al-Maturidi menambah sifat yang 13, menjadi 20 sifat yang penting dipelajari.

Kedua-dua aliran iaitu Al-Asyaairah dan Al-Maturidiyyah ini adalah betul dan termasuk kumpulan Ahlul sunnah wal jamaah. Sebahagin besar umat Islam di dunia hari ini mengikut metodologi ini, bahkan tidak tertinggal imam-imam besar seperti Imam An-Nawawi, Hafiz Ibnu Hajar, Ibnu Battol, Imam Haramain al-Juwaini dan ramai lagi yang mengikut aliran Al-Syaairah. Kita di kepulaun Nusantara boleh dikatakan semuanya Asyaairah. Begitu juga aliran maturidi keduanya betul, mereka hanya khilaf perkara-perkara yang berkaitan dengn furu’ akidah bukan usul akidah.

Furu akidah ialah perkara yang berkaitan dengan cabang-cabang untuk memahami akidah dan ianya masih boleh diperselisihkan lagi oleh ulama'. Oleh demikian sama ada kita mahu memakai aliran salaf iaitu Al-Quran dan Sunnah  atau aliran al-syaairah iaitu sifat 13 atau aliran al-maturidiyyah sifat 20 silakan. Semuanya betul, matlamatnya sama mahu mengesakan zat dan sifat Allah dari menyerupai makhluk dan baharu. Kesemua mereka meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan akidah. Kesemuanya mempunyai hujjah yang kuat dan Imam-imam yang besar. Oleh demikian kita jangan ta’sub, berpecah-belah dan kafir-mengkafir disebabkan perkara seperti ini.  

Oleh : Ahmad Syahin    


No comments:

Post a Comment