Saturday, November 20, 2010

Makanisma Mengambil Keputusan 1

Dalam praktik Rasulullah saw menjalankan pemerintahan, terdapat beberapa cara mengambil keputusan politik. Hal ini boleh dikatakan sistem pemerintahan pada zaman Rasulullah tidak semua keputusan berpusat pada tangan dan kekuasaanya beliau sahaja. Ada empat cara yang ditempuh oleh Nabi saw dalam mengambil keputusan politik antaranya :


1. Mengadakan musyawarah dengan sahabat senior.

2. Meminta pertimbagan daripada kalangan profesional.

3. Melemparkan masalah-masah tertentu yang biasanya berdampak luas bagi masyarakat ke dalam forum yang lebih besar.

4. Mengambil keputusan sendiri .

Pertama : Mengadakan Musyawarah Dengan Sahabat Senior

Pada bentuk pertama dapat dicatat dalam musyawarah Nabi dengan sahabat sineor tentang tawanan Perang Badar. Abu bakar meminta tawanan tersebut dibebaskan dengan syarat meminta tebusan dari mereka. Sedangkan Umar menyarankan bahawa mereka dibunuh sahaja. Nabi menerima saranan abu bakar dan banyak di antara tawana perang tersebut dibebaskan. Namun keesokan harinya Allah menurunkan ayat al-Quran suran Al-Anfal, 8: 67-69[1] yang memperbetul keputusan Nabi saw dan Abu bakar serta membenarkan pendapat Umar. Nabi dan Abu Bakar menyesali keputusan mereka sebelumnya, bahkan Nabi menyatakan bahawa kalaulah datang azab Allah ketika itu , hanya Umarlah yang selamat .( HR.Muslim).[2]

2o nov medan.



[1] مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 67. Tidaklah patut bagi seseorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia (yang tidak kekal), sedang Allah menghendaki (untuk kamu pahala) akhirat. Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

[2] Rujuk juga,

Islam dan Tata negra MS 19

Fiqh siyasah Iqbal : MS 38



No comments:

Post a Comment