Wednesday, June 8, 2011

PENGENALAN YAHUDI DAN MATLAMAT MEREKA


Mereka menggunakan cara yang keji, hina dan ditolak oleh akal yang sihat untuk mencapai penguasaan tersebut. Ia dapat dilihat melalui apa yang telah digariskan oleh manhaj amali mereka di dalam protokol zionis. Dari segi asasnya ia tertumpu kepada usaha melenyapkan asas-asas masyarakat dunia, meniupkan anasir penyelewengan dan kefasadan ke dalam masyarakat dan meresapkannya ke dalam sanubari mereka. Mereka juga menyebarkan unsur-unsur kebebasan melakukan apa sahaja ke dalam masyarakat yang menjalar hingga ke akar umbinya... sehingga apabila nilai-nilai murni masyarakat hilang dan elemen-elemen kehidupan dan kewujudannya telah luput... maka masyarakat akan memilih dan menyerah kepada pemikiran Yahudi dan perancangan mereka. Dengan ini Yahudi akan menggunakan kesempatan ini di celah-celah pertarungan dan kekalutan yang dihadapi oleh manusia... untuk mendapatkan teraju kepimpinan manusia dan mendirikan di dunia ini negara antarabangsa yang dianggotai oleh seluruh negara di dunia dan semuanya tunduk di bawah kekuasaannya. Penduduknya pula terdiri daripada dua peringkat:

Pertama: Yahudi, bangsa terpilih yang bersemayam di atas singgahsana pemerintahan dan di tangan mereka tongkat kehakiman, kekuasaan politik dan terajua dunia ini.

Kedua: Bangsa yang bukan Yahudi (mereka adalah golongan awam) yang menjadi hamba dan khadam kepada Yahudi... kerana darah mereka bukan darah Yahudi daripada segi kedudukan, kemuliaan dan kepintaran.

Akidah Yahudi yang terbina di atas unsur `bangsa pilihan Allah' merupakan akidah lama yang telah meluas di dalam pemikiran Yahudi semenjak zaman Yahudi yang pertama dahulu. Ianya telah dipindahkan daripada satu generasi kepada satu generasi dengan penuh rahsia dan hati-hati disamping menunggu peluang. Mereka telah bekerja untuknya dalam keadaan sabar dan berhati-hati... Para rahib dan pendetanya sentiasa menyalakan obor-obornya dari semasa ke semasa tanpa jemu. Ianya tidak pernah padam dan tidak berkecamuk di fikiran mereka.

Di akhir kurun yang ke 19M, Hartsle seorang Yahudi telah menyeru supaya diadakan satu persidangan Yahudi yang pertama di bandar Baal di Switzerland pada tahun 1897. Ketetapan yang diambil ialah menentukan perlembagaan yang akan digunakan untuk marhalah yang sedang dilalui demi mencapai protokol mereka. Kemudian beliau telah

menetapkan di dalam bukunya `Negara Yahudi', bumi Palestin sebagai bumi yang dijanjikan dan bumi pengutusan para anbiya’ bani Israel. Yahudi telah bekerja keras melaksanakan perancangan mereka berdasarkan langkah-langkah yang telah disusun dan jangka masa yang dirancangkan untuk menyempurnakan penguasaan mereka terhadap bumi yang dijanjikan (mengikut dakwaan mereka) yang merangkumi kawasan sepanjang sungai Nil di Mesir hingga ke Sungai Furat. Ianya merangkumi sebahagian Mesir, Sinai, Palestin, bahagian Barat Iraq, Syria, Lubnan, padang pasir Syam, Jordan, Utara semenanjung tanah arab sehingga ke Madinah Munawwarah...

Pada tahun 1948 -dengan pertolongan negara-negara besar- Yahudi telah mengiklankan pembentukan negara Israel. Ben Koryeon pada ketika itu telah berkata: “Sesungguhnya zionos telah mencapai metlamatnya pada 14 Mei 1948 dengan terbentuknnya negara Yahudi yang lebih besar daripada apa yang telah dipersetujui, dan dengan kelebihan kekuatan. Ini bukanlah merupakan perjuangan kita yang terakhir, tetapi pada hari ini kita telah memulakan langkah dan kita hendaklah berjalan terus untuk mencapai pembentukan negara yang kita perjuangkan daripada Nil hingga ke Furat.” Yang di maksudkan oleh beliau ialah negara Israel telah terbentuk di kawasan yang lebih luas daripada apa yang telah disepakati melalui projek pembahagian Palestin di antara Yahudi dan Arab. Israel sentiasa melakukan persiapan untuk mencapai matlamat perluasannya. Mereka telah menggunakan kesempatan kesibukan bangsa arab terhadap mereka dan kadang-kadang mereka bersatu dengan arab untuk mencapai matlamat... sehingga mereka berupaya menawan Sinai, Bukit Golan dan semua bumi Palestin!!.( pemuda muslim dalam menghadapi cabaran masa kini, ms 52)

Perancangan-perancangannya yang terpenting:

Yahudi telah mengiklankan perancangan serangan pemikiran di dalam protokol mereka adalah untuk merosakkan akidah, akal dan keperibadian manusia... bahkan mereka telah melahirkan pemikiran, dasar-dasar Yahudi dan bukan Yahudi yang mengajak ke arah meruntuhkan akidah dan memusnahkan dasar-dasar akhlak yang mulia... untuk mencapai matlamat dan melaksanakan perancangan mereka:

- Mereka mengiklankan bahawa mereka telah melahirkan teori Frued yang menafsirkan semua perlakuan manusia adalah hasil daripada keinginan seks dan bertitik tolak daripada dorongan menikmati kelazatan dan syahwat.

- Mereka melahirkan teori Karl Marx yang merosakkan akal dan akidah orang ramai, menghapuskan agama dan menghentam akidah ketuhanan. Apabila ditanya kepada Karl Marx: Apakah ganti kepada akidah ketuhanan? Dia menjawab: “Gantinya ialah panggung wayang.”

- Mereka melahirkan teori Nature yang melenyapkan akhlak dan mengharuskan kepada manusia melakukan semua perkara yang boleh memberi kepuasan walaupun dengan membunuh, menumpahkan darah atau menceroboh.!!

- Mereka melahirkan teori Darwin yang mengiklankan teori perkembangan dan peningkatan manusia. Perkembangan manusia menurut teori ini adalah bermula daripada kuman kemudian ulat kemudian bertukar menjadi haiwan dan akhirnya menjadi manusia.

Oleh : Abdullah Nasih Ulwan


No comments:

Post a Comment