Friday, June 10, 2011

PERBEZAAN NU DAN MUHAMMADIAH


Nahdatul Ulama’

1. Berasal dari pedesaan

2. Sebahagian besar terdiri dari masyarakat petani

3. Latar belakang pisantren

4. Kajian kitab kuning

5. Dipimpin oleh para ulama salaf

6. Buku tersedia

Muhammadiah

1. Berasal dari perkotaan

2. Sebahagin besar terdiri dari masyarakat pedagang dan masyarakat pegawai

3. Latar belakang universitas

4. Kajian kitab putih

5. Dipimpin oleh para cendikiawan moderat

6. katalog tersedia

Sumber : Dr Nurcholis Madjid


No comments:

Post a Comment