Tuesday, January 3, 2012

Kemungkaran Itu Luas

Firman Allah swt :

yg bermaksud “ Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu ”. (Surah al-Maidah: 78-79)

Sabda Nabi Saw :

yg bermaksud “ Barangsiapa melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka gunakanlah mulutnya dan jika tidak mampu gunakanlah hatinya, dan itulah tingkat iman yang paling lemah”. (HR Muslim bab al-Iman, no.49)

Menurut Qaradhawi : Termasuk pemahaman yang salah jika kemungkaran hanya difahami setakat zina, meminum minuman keras dan perbuatan lain yang seumpamanya. Menginjak-nginjak harga diri Suatu bangsa adalah tindakan dosa besar, merampas kebebasan orang lain adalah tindakan dosa besar, kecurangan dalam pilihan raya adalah tindakan dosa besar, tidak mahu mengungkapkan persaksian dalam pilihan raya adalah tindakan dosa besar kerana termasuk dalam perbuatan menyembunyikan syahadah (persaksian), menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya adalah tindakan dosa besar, mencerca, menghina dan menjelek-jelekkan pemimpin yang amanah adalah tindakan dosa besar, menyimpan barang yang diperlukan oleh rakyat ramai demi keuntungan peribadi atau golongan tertentu adalah tindakan dosa besar, memberi, menerima dan menjadi perantara tindakan suap –menyuap adalah tindakan dosa besar, mencari muka di depan penguasa dengan cara batil dan menghembus asap permusuhan di antara mereka adalah tindakan dosa besar dan bersekutu dengan musuh Allah dan musuh umat Islam adalah tindakan dosa besar. ( Ad-din wa As-siyasah, terjmahan: ms86).

Oleh : Ahmad Syahin

No comments:

Post a Comment