Saturday, January 1, 2011

Menolak Tuduhan Orientalis


Alhamdulilah, pada kali ini saya mencoret sedikit artikel pendek untuk menolak pandangan beberapa orientalis Barat yang menyatakan bahawa Islam ditegakkan dan dikembangkan dengan pedang dan kekerasan. Pada artikel yang lepas yang bertajuk “ benarkah Islam disebarkan dengan perang” telah panjang lebar diulas oleh Dr Rosihon Anwar, dengan beberapa fakta sejarah yang secara langsung menolak pandangan-pandangn orientalis dan musuh Islam. Namun di sini saya cuba memberi sedikit penambahan yang menguatkan lagi hujjah bahawa Islam tidak tersebar dengan paksaan, kekerasan dan keganasan.

Secara provokatif, M.Koli menggambarkan Nabi Muhammad telah memberi pedang kepada pengikutnya. Menurutnya, Nabi Muhammad telah meremehkan nilai-nilai moral dan membolehkan pengikut-pengikutnya untuk berbuat keji dan menyamun. [1] Pandangan ini juga dianut oleh orientalis –orientalis seperti W.S Nelson, Addison dan H.Guillimain.

Pandangan-pandangan demikian hanyalah didasarkan kepada kebencian terhadap Islam dan pembawanya. Mereka tidak berfikir secara objektif, sehingga pendapat-pendapat mereka berbau provokasi dan mencari titik kelemahan ajaran Islam. Namun demikian, mereka berusaha menutupi dengan cara”ilmiyah”, sehingga cara-cara mereka terkesan begitu halus. Padahal kalaulah mereka secara objektif mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad, tentu mereka tidak berpandangan seperti itu.

Dalam hal ini Husein Haikal membuat pembelaan terhadap pandangan –pandangan orientalis Barat dan misionaris Kristien :

Kaum muslimin yang mula-mula pada zaman Nabi dan para sahabat serta yang datang setelah mereka berperang bukan untuk menaklukkan atau menjajah, melainkan untuk mempertahankan diri dan keyakinan mereka ketika terancam oleh –orang kafir Quraisy, orang Rom dan Parsi. Dalam peperangan, kaum muslimin tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk Islam, karena memang tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Mereka berperang juga bukan untuk menjajah bangsa lain. Beberapa kerajaan dan emirat dibiarkan oleh Nabi dalam kekuasaan mereka sendiri.

Sebaliknya menurut Haikal, Eropah menyerang bukan mahu menyiarkan suatu kepercayaan dan kebudayaan, melainkan mahu menjajah. Mereka menjadikan agama kristien sebagai alat penjajahan.

Kebohongan Ini juga diingkari oleh sebahagian orientalis. Para oreintalis yang bijak dari kalangan sejarawan Barat juga membantah tuduhan yang menyatakan bahawa Islam tersebar dengan cara-cara kekerasan. Bagi saya cukup dengan pendapat seorang orentalis yang tidak diragukan keilmuanya, ketajamannya dalam melakukan analisis, dan kepiawayanya dalam mendapatkan keterangan dari berbagai referensi, negara dan bahasa. Di adalah Thomas Arnold.[2]

Dalam bukunya berjudul The Preaching of Islam, Thomos Arnold menegaskan bahawa penyebaran Islam di dunia ini tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan, melainkan dengan dakwah, hujjah, pujukan halus, dan akhlak yang diperlihatkan oleh umat Muslim. Dalam sejarah, tidak terbukti ada satu bangsa, kabilah, atau bahkan sebuah keluarga yang dipaksa untuk melepaskan agama mereka dan berpindah memeluk Islam.

Thomas Arnold memang membantah tuduhan yang menyebutkan Islam tersebar dengan cara-cara kekerasan, dengan berpijak pada keterangan-keterangan yang valid. Dia juga menyebutkan bahawa Islam dan kaum Muslimin sentiasa hidup berdampingan dengan orang-oarang non-muslim. Akan tetapi, kita juga perlu megkritik pendapatnya tentang perkembangan dakwah Islam yang sangat pesat. Menurut Thomas, hal ini bukan karena kekuatan dakwah jika melihat kondisi wilayah-wilayah yang ditakluk. Dan menurutnya pula, motif umat Muslim dalam penaklukkan tersebut bukanlah motif agama.

Pandanganya tidak asing dibaca, kerana dia sangat serius dalam memberikan hakikat Islam secara ilmiah. Dia juga bersikap seimbang dalam pembahasanya. Sikapnya yang tidak dimiliki oleh kebayakan penulis barat yang membahas Islam secara khusus. Pandangan Thomas Arnold ini juga diakui oleh sejarawahwan, failasuf, dan sosiolog Gustave le Bon dalam bukunya, La Civilisation Des Arabes. Juga seorang orientalis dari Inggeris, iaitu Montgomery Watt dalam bukunya , Islam and Christianity Today.

Oleh : Ahmad Syahin

Medan, 1 january 2011


[1] Lihat Muhammad al-Bahiy, Al-Fikr al Islam al-hadith wa shilatuha bi al-Isti’mar al-Gharbiy, (kairo: Dar al-Ma’arif, 1991) Cetakan 10, hal.528.

[2] Syeikh Prof Dr Yusuf Qaradhawi, Fiqh Jihad, cet Indonesia terbitan al-mizan ms; 395

No comments:

Post a Comment