Thursday, January 27, 2011

Pemikiran Grotius Tentang Negara

Grotius merupakan ahli pemikir besar tentang negara dan hukum. Dia dianggap sebagai peletak dasar pertama, atau pelopor, bahkan pencipta daripada hukum alam modern. Meskipun Grotius adalah seorang pemeluk agama yang tekun, dan sangat percaya dengan adanya tuhan, namun dalam pengantar dari bukunya terlihat keangkuhan serta kelantangan dalam ucapanya, sebagai berikut:


“ Bahawa tuhan sendiri tidak dapat mengadakan perubahan suatu apapun pada kebenaran, bahawasanya dua kali dua itu adalah empat. Dengan demikian dapatlah ditunjukkan suatu lapangan yang berlaku umum, disamping keadaan terpecah belah di lapangan agama itu. Hukum alam itu adalah suatu peraturan dari akal murni dan kerana itu demikian tetapnya, hingga tuhan sendri tak dapat merubahnya. Sebab bagaimanakah boleh terjadi bahawa yang maha esa dapat bertindak bertentangan dengan apa yang patut menurut akal. Dalam kekuasaan pemikiran itu manusia mendapati kunci untuk pedoman hidup yang bernilai moral. Bahkan seandainya tuhan itu tidak ada, atau tidak memperdulikan manusia, maka akal itu akan memimpin manusia. Akal itu berlaku dengan tidak bergantung pada kekuasaan yang ghaib.”


Dengan demikian maka fisafat Grotius tentang negara dan hukum adalah suatau usaha untuk mengatasi segala perpecahan di lapangan agama, dengan berdasarkan akal manusia yang berlaku umum itu. Bahkan tidak hanya terbatas pada kaum kristien sahaja, melainkan juga berlaku untuk mengikat semua orang kafir dan atheis.(ilmu negara ms; 95)


No comments:

Post a Comment